Toggle code view Download code
top of page

בחר סוג עדשה אתה מעונין בה

1. SINGE VESION  עדשה כולה או לרחוק או לקריאה.
2.BIFOCAL זאת עדשה גם לרחוק גם לקרוב את הקטע של הקרוב בתחתית העדשה מושתל חלון לקריאה כמו בתמונה (יתרון :שטחי קריאה ומרחק גדולים, ( (החסרון : החלון בולט במשקפיים,טכנולוגיה ישנה).
3.MULTI-FOACL עדשה לרחוק וגם לקרוב עם מוקדי ראיה מלוטשים בתוך (יתרון : העדשה תראה  חלקה ושקופה ללא החלון ).
4. עדשות משרדיות :הן ספציפיות למרחק מחשב וקריאה( שולחן משרד) ,משקפיים אשר ישארו במשרד בלבד , עדשות מתאימות לעובד במשרד.
5. אופטישמש :עדשה צבועה למטרת הגנה מקרני השמש  .

SINGLE VESION

לרחוק או לקריאה

FAR.jpg
READ.jpg

BI-FOCAL

ביפוקאל רחוק עם חלון לקריאה

BIFOCAL.jpg

OFFICE

משקפיים משרדיות

OFFICE.jpg

MULTI-FOCAL

מולטיפוקאל

MULTIFOCAL.jpg
MULTIFOCAL 2.jpg
bottom of page