Toggle code view Download code
top of page

בחר סוג עדשה אתה מעונין בה

1. SINGE VESION  עדשה כולה או לרחוק או לקריאה.
2.BIFOCAL זאת עדשה גם לרחוק גם לקרוב את הקטע הקרוב בתחתית העדשה מושתל חלון לקריאה כמו בתמונה (יתרון :שטחי קריאה ומרחק גדולים, ((החסרון : החלון בולט במשקפיים, ישנה).
3.MULTI-FOACL עדשה לרחוק וגם לקרוב עם מוקדי ראיה מלוטשים בתוך (יתרון : העדשה תראה  חלקה ושקופה ללא החלון ).
4. עדשות משרדיות :הן ספציפיות למרחק מחשב וקריאה( שולחן משרד) ,משקפיים אשר ישארו במשרד בלבד ,עדשות מתאימות לעובד במשרד.
5. אופטישמש :עדשה צבועה למטרת הגנה מקרני השמש  .

אירוע יחיד

לרחוק או לקריאה

FAR.jpg
READ.jpg

דו מוקדי

ביפוקאל רחוק עם חלון לקריאה

BIFOCAL.jpg

משרד

משקפיים משרדיות

OFFICE.jpg

MULTI-FOCAL

מולטיפוקאל

MULTIFOCAL.jpg
MULTIFOCAL 2.jpg
bottom of page